گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های کل : ۸۹۶۸۵ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٠/١/٨ - ۴۶۰ مورد

خدمات عمومی و کارپردازی


حسین محمدی

شماره تلفن:05832340722-05832340444

داخلی 118

شرح وظایف:

1-    مدیریت و نظارت بر فرآیند پذیرایی در ستاد و مراکز بهداشتی درمانی

2-    مدیریت و نظارت بر فعالیت پرسنل خدمات در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

3-    مدیریت و نظارت بر نحوه مصرف حامل های انرژی متعاقبأ کاهش هزینه های جاری سیستم

4-    پیگیری رفع نواقص تعمیراتی و ساختمانی مرکز بهداشتی درمانی

5-    پیگیری و اقدام در جهت دریافت تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای امور نظافتی و خدماتی

6-  تهیه و تنظیم برنامه شیفت بندی ماهیانه پرسنل خدماتی – تأسیساتی و واحد انتظامات و نیز نظارت روزانه بر حسن انجام آن

7-    نظارت بر فضای سبز ساختمان و پیگیری خرید گل و لوازم مورد نیاز

8-    همکاری با واحد فرهنگی در مناسبتهای مختلف

9-    حضور به موقع و مرتب در محل کار و برنامه ریزی به منظور اجرای وظایف محوله

10-  پاسخ به مکاتبات اداری مرتبط با خدمات

11-  نظارت به نصب بنر ، پلاکارد و اطلاعیه ها

12-  نظارت به تخلیه و انتقال کلیه ملزومات و تجهیزات اداری و آموزشی در ساختمان معاونت

13-  اطلاع از مشکلات ، موانع کاری و نواقص مشاهده شده و سعی در بهبود آنها و گزارش به مافوق

14-  نظارت بر حسن انجام کار پرسنل خدمات

15-  ارائه پیشنهادهای لازم و برآورد نیازها ی سالیانه معاونت به ویژه در امور خدمات

16-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در جهت پیشبرد اهداف سیستم


جستجو
cpr در یک نگاه ... (۱۲۱۳ بازدید)
کرونا ویروس (۸۴۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...