گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۰۵ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۸۷ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۸۰۷ مورد

خدمات عمومی


مسئول واحد :آقای مهدی محمدزاده

کارشناس بهداشت وروان

شماره تماس: 4-32236551

داخلی :113

*************************

 

نظارت بر انجام کلیه فرایندهای مرتبط با واحد خدمات عمومی شامل:
1- فرایند تهیه و تنظیم برنامه کاری کلیه واحدهای تحت نظر
2- فرایند جمع آوری و شستشوی البسه سبز اطاق عمل - ملحفه- شان وگان-روپوش پرسنل وتفکیک آنها در واحد لاندری
3 - فرایند شستشو ،نظافت وگردگیری تمامی بخشها ،لوازم ملزومات اداری و بهداشتی بیمارستان طبق برنامه های روزانه و هفتگی و همچنین بسته خدمتی توسط پرسنل خدمات
4– فرایند تخلیه و بارگیری و انتقال کلیه لوازم و ملزومات اداری و پزشکی توسط پرسنل خدمات
5- فرایند انتقال اجساد ناشناس به سردخانه پزشکی قانونی وبا هماهنگی اداره محترم آگاهی توسط واحد متوفیات
6- فرایند تحویل اجساد به بستگان متوفی توسط واحد متوفیات
7- فرایند انتقال بیمار از بخشها به بخشهای دیگر و به مراکز درمانی خارج از بیمارستان جهت کانسالت توسط بیماربران و واحد آمبولانس
8-شستشوی روزانه اقامتگاه همراهان بیمار توسط واحد خدمات
9-غیره...............

2- بررسی وتهیه وسایل تنظیف و وسایل مورد نیاز واحدهای تحت نظر با هماهنگی واحد تدارکات و نظارت بر نحوه استفاده ونگهداری از آنها
3- نظارت و هماهنگی امور مربوط به حفظ و مراقبت از فضای سبز
4- نظارت بر عملکردشرکت ایاب وذهاب از طریق بازرسی ادواری و تنظیم چک لیست
5- اعلام عیوب دستگا ههای لاندری به شرکتهای طرف قرارداد
6- شرکت در کارگاهای آموزشی وجلسات مربوطه
7- ارسال آماربیماران فوت شده به اداره محترم ثبت احوال
8-اعلام ساعات اضافه کاری پرسنل واحدهای تحت نظر اقدامات انجام شده جهت افزایش رضایت مندی بیماران وپرسنل:
1-اجرای برنامه ها ودستور العملهای صادره به جهت تحقق اهداف حاکمیت بالینی
2- اجرای برنامه های مدیریت وساماندهی و استانداردهای اعتبار بخشی به جهت ارتقاءکیفیت فرایندها منطبق بر اصول و روشهای مدون
3- تدوین برنامه هفتگی وروزانه جهت انجام کار پرسنل خدمات
4-استفاده مناسب از زمانهای همپوشانی در تمامی شیفتها
5-آموزش پرسنل خدمات با همکاری واحد بهداشت محیط وکنترل عفونت
6- ارزشیابی نیروهای خدمات به صورت ماهانه
7-مکاتبه وتبادل نظر با ارگانهای مربوطه به جهت ساماندهی وبهبود فرایند انتقال اجساد به پزشکی قانونی توسط آمبولانسهای ویژه حمل متوفیات وبا هماهنگی مدیریت محترم
8- تدوین برنامه هفتگی سرویسهای ایاب وذهاب با توجه به مسیرهای مربوطه
9- راه اندازی درب خروجی جایگاه موقت نگهداری زباله وبا همکاری واحد فنی به جهت تسهیل در امر بارگیری زباله های عفونی وغیر عفونی

 

 

شرح وظایف امور عمومی

مشاهده آرشیو مطالب ...جستجو
گلباران مزار شهدا (۴۷۷۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...