گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۸ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۲۴ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۴۳۹ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۸۱۳ مورد

کارگزینی


مسئول واحد کارگزینی : الهام رزازان

داخلی 119

کارشناس کارگزینی :مرضیه یزدانی

 داخلی 115

 

***********************************

شرح وظایف مسئول کارگزینی

انجام امور مربوط به نیروهاي جدید الاستخدام از جمله تکمیل فرم مشخصات، اعلام شروع به کار، تعیین محل خدمت و ...

* ثبت اطلاعات پرسنلی در نرم افزار کارگزینی

* صدور احکام کارگزینی نیروهاي طرحی، قراردادي، پیمانی و رسمی

* صدور احکام کارگزینی تغییر ضریب

* برقراري حق اولاد ، عائله مندي، درج مدرك و یا قطع آنها پس از گرفتن مجوز از مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه

* اعلام پایان کار به نیروها پس از هماهنگی با مسئول مافوق

* پیگیري نامه هاي ارجاعی از رئیس مافوق

* تکمیل و ارجاع لیست نیروها به امور مالی جهت پرداخت حق مسکن، بن غیر نقدي، کمک هزینه مهدکودك، حق شیر و حق لباس

* بستن لیست اضافه کار و ارسال آن به امور مالی پس از تائید رئیس واحد

* هماهنگی و همکاري با مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه در امور مربوطه

* ورود اطلاعات پرسنلی به نرم افزار مربوطه و تکمیل آن

* پیگیري و انجام امور محوله و مربوطه زیر نظر مقام مافوق

* انجام امور مربوط به ورود خروج کارکنان

* گرفتن گزارش هر ماهه با نظر مقام مافوق

* اعلام گزارش به مسئولین واحدها جهت اعلام اضافه کار ماهانه

* ورود پاسها، مرخصی ها، ماموریتهاي پرسنل در نرم افزار ورود و خروج

* ورود اطلاعات کارکنان در نرم افزار پرسنلی و نرم افزار ورود و خروج

* پیگیري و لیست بندي جهت واحدهاي مختلف زیر مجموعه

* اعلام مانده مرخصی پرسنل واحدها بطور مجزا

* انجام سایر امور محوله

 جستجو
گلباران مزار شهدا (۴۷۲۸ بازدید)
بازسازی بخش زایمان (۴۵۶۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...