-

به پورتال بیمارستان بنت الهدی بجنورد خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۰۲ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۰۲ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۲۶۵ مورد

کمیته آموزش


اعضای کمیته آموزش علوم پزشکی بیمارستان ها

  1. معاون آموزشی بیمارستانهای تابعه
  2. مسئول EDU
  3. سوپروایزر آموزشی
  4. دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه به انتخاب معاون آموزشی بیمارستان

 

شرح وظايف کمیته آموزش علوم پزشکی بيمارستان‌ها

 

-   بخش اول: توسعه آموزش پزشكي

-   بخش دوم: ارتباطات

-   بخش سوم: تجهيزات آموزشي

-    بخش چهارم: دانشجو، كارروز

بخش اول: توسعه آموزش پزشكي

1- برنامه‌ريزي براي ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي بيمارستان در چارچوب سياست ها و برنامه‌هاي دانشگاه، دانشکده پزشكي و بيمارستان

3- بازنگري برنامه‌هاي آموزشي، اصلاح روند ارزشيابي آموزشي، به كارگيري روش‌هاي جديد آموزشي و يادگيري و هدايت طرح‌هاي پژوهش در آموزش در حيطه آموزش باليني.

4-       پايش مستمر عوامل مؤثر بر كيفيت آموزشي و ارائه بازخورد لازم به مراجع ذيربط.

5-      انجام طرح‌هاي پژوهش در آموزش به صورت مشترك با بخش‌ها/گروه‌هاي آموزشي بيمارستان در حيطه آموزش باليني.

6-      هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي مركز توسعه آموزش بيمارستان

7- ارايه پيشنهاد و مشاوره به دانشكده پزشكي در خصوص اتخاذ راهكارهاي مؤثر در كيفيت آموزش پزشكي

 بخش دوم: ارتباطات

1-      شرکت در جلسات معاونين آموزشي بيمارستان‌ها دانشگاه در جهت هماهنگي در امر آموزش.

2-     تنظيم فعاليت آموزشي بيمارستان و تهيه گزارش فعاليت‌هاي آموزشي براي مراجع بالاتر. 

بخش سوم: تجهيزات آموزشي

1-      تنظيم طرح هاي مربوط به تکنولوژي آموزشي و درخواست بودجه آنها.

2-      نظارت بر تجهيز و اداره کتابخانه بيمارستان.

3-      نظارت برتنظيم برنامه هاي استفاده از فضاي آموزشي (سالن کنفرانس، آمفي تأتر و کلاس‌هاي درس).

4-   تجهيز واحد سمعي و بصري برنامه‌ريزي جهت بکارگيري از روش ها و تکنولوژي‌هاي جديد و تهيه وسايل کمک آموزشي جهت سالن کنفرانس و کلاس‌هاي درس.

بخش چهارم: دانشجو، كارورز

1-      کنترل و نظارت بر معرفي نامه‌ها.

2-   هماهنگي در نحوه تقسيم آموزش گيرندگان با معاونت آموزش باليني دانشکده پزشکي و مديران گروه هاي آموزشي براساس ظرفيت بخش‌هاي آموزشي بيمارستان‌ها.

3-   معرفي آموزش گيرندگان به بخش‌هاي آموزشي بيمارستان‌ها و صدور كليه گواهي‌هاي انجام كار در دوره كارآموزي وكارورزي.

4-      نظارت بر اجراي انجام برنامه‌ها و مقررات آموزشي در بخش‌ها و درمانگاه‌ها.

5-      برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي موازين اسلامي و اخلاق پزشکي در بخش‌ها.

6-      برنامه‌ريزي و نظارت بر ارائه امور رفاهي آموزش گيرندگان در بيمارستان‌ها.

7-      تجهيز پاويون‌هاي دستياران و دانشجويان و نظارت بر امکانات رفاهي و غذائي.جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...