گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۵۲ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۵۶ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۴۹۹ مورد

سوپروایزر آموزشی


نام و نام خانوادگی: خانم مهوان خداپرست

مدرک : کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان

سمت: مسئول آموزش بیمارستان

تلفن تماس : 4-32236551    داخلی : 141

فاکس : 32246966

                                          
                                                 

     شرح وظایف سوپروایزر آموزشی

 

1- شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

2- بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت هاا برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

3- همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی

4- شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروه ها برگزار می شود .

5- تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت

6- ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان

7- نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص عفونت های بیمارستانی و پیگیری اثر بخشی آموزشی

8- بازدید روزانه از بخش ها ی مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج ازمایشات و علائم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور

9- تهیه و تدوین دستور العمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر بر اساس استاندارد های مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت

10-     نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحد های بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزیور

11-     نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود

12-     همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص ، تحقیق ، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی

13-    شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستور العمل های اجرایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جستجو
گلباران مزار شهدا (۴۷۸۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...