معرفی همکاران مدیریت امور حقوقی


نام و نام خانوادگی : محسن ایزانلو

سمت : سرپرست مدیریت امور حقوقی

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق

سابقه کاری: بیش از 18 سال

تلفن تماس: 05831511145

پست الکترونیکی:mohsenizanlou@yahoo.com

شرح وظایف مدیر:

1-شرکت در جلسات هیأت رییسه، شورای دانشگاه، هیأت امنا و سایر جلساتی که تصمیمات آنها واجد آثار حقوقی است.

2- انجام امور محوله و ارجاعی از جانب ریاست دانشگاه

3- نظارت‌ عالیه‌ بر حسن‌ اجرای‌ امور در حوزه‌ مدیریت‌، به­منظور حصول‌ اطمینان‌ از انجام‌ بهینه‌ و مطلوب‌ وظایف‌ محوله‌ و استفاده‌ کارآ و مؤثر از نیروی‌ انسانی‌ موجود.

4- برنامه ­ریزی و سیاست­گذاری در خصوص وظایف مدیریت امور حقوقی.

5- ریاست شورای حقوقی دانشگاه.

6- تعیین دستور جلسات و اولویت­های شورای حقوقی دانشگاه.

7- ارجاع امور به ادارات مختلف مدیریت امور حقوقی.

8- ایفای وظیفه نمایندگی حقوقی دانشگاه در کلیه مراجع قضایی و شبه قضایی.

9- تشریک‌ مساعی‌ و ارائه مشاوره حقوقی در اتخاذ سیاست­ها و راهبردهای‌ دانشگاه.

10- اهتمام‌ در جهت‌ ایجاد و ارتقای ارتباطات‌ دو سویه‌ و تعاملات‌ فی­مابین‌ مدیریت امور حقوقی دانشگاه‌ و مراجع‌ قانونگذاری‌، قضائی‌ و اجرائی‌ کشور به تناسب امور محوله.

11-انجام مکاتبات لازم با مراجع و نهادهای خارج از دانشگاه در صورت لزوم.

12-راهبری‌ و هدایت‌ امور مربوط‌ به‌ تهیه‌ و تنظیم‌ دستورالعمل­ها و بخشنامه‌های‌ حوزه‌ تابعه.

13-هماهنگی و همکاری لازم با مسئولین و سیاست­های راهبردی وزارت

 

 

 

 *************************************

 نام ونام خانوادگی :خلیل حسین زاده

پست سازمانی :کارشناس مسئول امور حقوقی

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق

پست الکترونیکی : k.hogug2009@yahoo.com

تلفن تماس: داخلی  1112 --05831510000

 

 

********************************************

نام ونام خانوادگی :سید مهدی موسوی

پست سازمانی :کارشناس  امور املاک

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق

تلفن تماس:داخلی : 1243 --0583151

 

 

***************************************************

نام ونام خانوادگی :مرضیه رمضانی

پست سازمانی :کارشناس امورحقوقی 

میزان تحصیلات : دکترا حقوق خصوصی

تلفن تماس:داخلی :05831511151 -

 

 

 

نام ونام خانوادگی :مهدی صدقی

پست سازمانی :کارشناس امورحقوقی 

میزان تحصیلات :  کارشناس ارشد حقوق

تلفن تماس:داخلی :05831511150 -

 *************************************

 

نام ونام خانوادگی :جعفر مصطفاییان

پست سازمانی :مسئول دبیرخانه مدیریت امور حقوقی 

میزان تحصیلات : کاردانی مکانیک

تلفن تماس:داخلی :05831511243 -

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو
وقف به چه معناست؟ (۹۹۷۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...