×
  • دوشنبه ٢٥ تیر ١٤٠٣
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>


2

شنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٣ 78 روابط عمومی دانشکده پزشکی بجنورد - 565#

جشن دانش اموختگی دانشجویان پزشکی ورودی 952

جشن دانش اموختگی دانشجویان پزشکی ورودی 952
6

دوشنبه ٢٠ آذر ١٤٠٢ 81 روابط عمومی دانشکده پزشکی بجنورد - 565#

گرامیداشت روز دانشجو 1401

گرامیداشت روز دانشجو 1401
7

دوشنبه ٢٠ آذر ١٤٠٢ 191 روابط عمومی دانشکده پزشکی بجنورد - 565#

جشن روز دانشجو 1402 در دانشکده پزشکی

جشن روز دانشجو 1402 در دانشکده پزشکی
8

دوشنبه ٢٢ آبان ١٤٠٢ 169 روابط عمومی دانشکده پزشکی بجنورد - 565#

آیین روپوش سفید دانشجویان پزشکی 982

آیین روپوش سفید دانشجویان پزشکی 982
9

دوشنبه ٨ آبان ١٤٠٢ 157 روابط عمومی دانشکده پزشکی بجنورد - 565#

دانشجویان پزشکی ورودی مهر 1402 در روئین اسفراین

دانشجویان پزشکی ورودی مهر 1402 در روئین اسفراین