×
 • سه شنبه ٨ آذر ١٤٠١
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

ماموریت دانشگاه

4785

 بر اساس سیاست های کلی کشور و وظایف تعیین شده از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بر اساس آرمان های خود در حوزه های زیر فعالیت می نماید:

 

۱-   ارائه خدمات آموزشی در محدوده ی علوم تندرستی به منظور تامین نیازهای جامعه ، با تاکید بر دوره های تخصصی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه های علوم پزشکی کشور و سایر مراکز سلامتی و تحقیقاتی در زمینه هیات علمی و نیروی متخصص و محقق.

۲-  تولید علم و فنآوری در حیطه سلامتی از طریق انجام پژوهش های بنیادی ، کاربردی و توسعه ای برای :
 

 • حل مشکلات سلامتی در سطح ملی و منطقه بهداشتی تحت پوشش
 • دستیابی به فنآوری در زمینه تولید فرآورده ها و محصولات پزشکی ، دارویی و غذایی استراتژیک ، برای تامین نیازهای داخلی و صادرات
 • طراحی و توسعه نرم افزارهای جدید و روش های آموزشی متناسب با نیازهای جامعه
 • فراهم نمودن زمینه های لازم برای مشارکت و همکاری با سازمانها ، موسسات و دانشگاه های دیگر به منظور شناسایی و رفع نیازهای متقابل و ارائه خدمات علمی و تخصصی  به آنها
 • توسعه مدل ها و روش های مناسب ساختاری و مدیریتی در نظام سلامت ملی
 • مشارکت در انتشار منابع معتبر علمی و سهیم شدن در تولید علم در سطح ملی و بین المللی
   

۳- ارائه خدمات سلامتی :

 

 • در تمامی سطوح (اول، دوم ، سوم و چهارم) به جامعه تحت پوشش
 • در زمینه ی فوق تخصصی بیمارستانی به تمامی جامعه ایران
 • ارائه آن دسته از خدمات سلامتی مورد نیاز جامعه که منطبق با سیاست های جامع سلامت ملی است و بخش غیر دولتی حاضر به سرمایه گذاری در مورد آنها نمی باشد.
 • انجام آن دسته از وظایق نظارت ، ارزشیابی و صدور مجوز و گواهی در زمینه خدمات سلامتی در منطقه تحت پوشش که بعنوان قائم مقام وزارت متبوع بر عهده این داتشگاه نهاده شده است.

۴- نقش آفرینی منطقه ای و بین المللی به عنوان یک دانشگاه بین‌المللی
از مجموع 4 رأی

فاقد نظر