×
  • چهارشنبه ١٥ تیر ١٤٠١
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

دفتر ریاست

5668

مشاور و رئیس دفتر ریاست دانشگاه


مشاور و رئیس دفتر ریاست دانشگاه

 

  نام و نام خانوادگی : دکتر حمید رضا صدوقی

 مدرک تحصیلی:  

 دکتری تخصصی فیزیک پزشکی 

شماره تماس:31511100

 

 

 

 

 

 


از مجموع 15 رأی

فاقد نظر