×
  • سه شنبه ٨ آذر ١٤٠١
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

دفتر ریاست

6298

مشاور و رئیس دفتر ریاست دانشگاه 

نام و نام خانوادگی : دکتر حامد مرتضوی

 مدرک تحصیلی:  

دکتری تخصصی پرستاری - دانشیار دانشگاه

شماره تماس:31511100

 

 

 

 

 

 

 

 


از مجموع 22 رأی

فاقد نظر