×
  • چهارشنبه ٦ بهمن ١٤٠٠
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

دفتر ریاست

4983

مشاور و رئیس دفتر ریاست دانشگاه


مشاور و رئیس دفتر ریاست دانشگاه

 

  نام و نام خانوادگی : تورج چارقدوزی

 مدرک تحصیلی:  

 ------------------------------------------

شماره تماس:31511100

 

 

 

 

 


از مجموع 9 رأی

فاقد نظر