شورای پژوهشی


 

اعضای شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسن(ع)

1397- 1396

آقای دکتر سید کاوه حجت
آقای دکتر رامین حقیقی
خانم دکتر حبیبه سادات شاکری
آقای دکتر امیرحسین خوشی
آقای دكتر سیدجواد پورنقی
آقای دكتر عبدالله رازی
آقای دکتر محمدباقر اوغازیان
خانم دکتر مینا نوروزی
آقای دکترعلی نظریان
آقای دکتر فرهاد راهبریان
آقای دکتر مجید غفوری
آقای دکتر میثم بابایی
آقای دکتر قاسم بیانی
آقای دکتر شاهین مافی نژاد
خانم دکتر عادله صاحب نسق
خانم دکتر طوبی فرازمند
خانم دکتر سمیرا جلالی فر
آقای دکتر امیرعلی قهرمانی
آقای دکتر فرهاد وفایی
آقای دکتر سید احمد هاشمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...