مشاوران واحد


 

 

مشاوران واحد توسعه تحقیقات بالینی
نام و نام خـانوادگی CV
آقای دکتر احسان صبوری دانلود
آقای دکتر منوچهر تیموری دانلود
خانم دکتر آیلار نخلبند دانلود
خانم دکتر سمانه ملازاده دانلود
خانم دکتر آذر شکری دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...