برنامه ها


برنامه توانمند سازی پژوهشی

رسالت اصلی مراکز توسعه تحقیقات بالینی تسهیل روند پژوهش در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه هاست . یکی از راهکارهای تسهیل این روند، مجهز کردن پژوهشگران و افراد علاقه مند به پژوهش، به ابزارهای لازم برای انجام پژوهش است . مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسن (ع) با توجه به رسالت و چشم انداز درازمدت خود برنامه توانمندسازی پژوهشی نیروی انسانی شاغل در بیمارستان را در دستور کار خود قرار داده است . بر اساس نیاز سنجی های انجام شده و بررسی وضعیت کنونی، نیروی انسانی در 4 گروه هدف با نیازمندی های مشترک طبقه بندی شدند : پرستاران ، اعضای هیئت علمی و فلوها ، دستیاران و دانشجویان .

برنامه تفضیلی هریک از گروه های هدف با توجه به ارزشیابی های دوره ای و به فراخور نیازهای فراگیران به روزرسانی خواهد شد .

 

 

توسعه پژوهش های ملی و کاربردی با تأکید بر پژوهش­های بالینی

حمایت همه جانبه از پژوهشگران و محققین علاقه مند

توانمندسازی پژوهشگران در امور پژوهش

توسعه زیربنای ارتباطی و توسعه همکاری­های فی ما بین مراکز پژوهشی کشور

تقویت روحیه همکاری بین اعضاء هیات علمی جهت نیل به مقاصد مشترک

ایجاد پل ارتباطی بین رشته های پایه وبالینی برای رسیدن به پروژه های کاربردی

مشاوره در زمینه‌های پژوهشی جهت دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی ، اعضاء هیئت علمی در رابطه با:

  • شیوه مشکل‌یابی،پروپوزال نویسی
  • متدولوژی طرح تحقیقاتی
  • اجرای طرح،گزارش نویسی
  • مشاوره در جهت نحوه تهیه و تنظیم مقاله نویسی
  • مشاوره جهت چگونگی پذیرش و چاپ مقالات در مجلات معتبر

 

 

 

 

 

 


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...