خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی


1. مشاوره در زمینه های پژوهشی جهت دانشجویان و اعضای هیئت علمی در رابطه با:

2مشاوره در طراحی و متدولوژی تحقیق

3مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح تحقیقاتی

4مشاوره در جهت نحوه تهیه و تنظیم مقاله

5مشاوره در نحوه مباحث آماری

6مشاوره جهت چگونگی پذیرش و چاپ مقالات در مجلات معتبر

7فراهم کردن امکانات و ایجاد تسهیلات جهت توسعه و پیشبرد پژوهش های بالینی

8. تصویب و حمایت از طرح‌های تحقیقاتی

9. هماهنگی و پیگیری امور مربوط به طرح های تحقیقاتی

10. برگزاری کارگاه جهت توانمند سازی دانشجویان، محققان و پژوهشگران دانشگاه

11. هماهنگی و تعامل با اساتید، دستیاران، دانشجویان و کارکنان در بخش های بالینی به منظورپیشبرد فعالیت های پژوهشی

12. تنظیم و تشکیل جلسات پژوهشی

13هماهنگی با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در فعالیت های پژوهشی

14. تأمین فضای مناسب جهت برگزاری جلسات هماهنگی طرح‌های پژوهشی

15. امکان جستجوی سریع در اینترنت و همچنین امکان دسترسی به مجلات معتبر علمی

16. کمک در برقراری ارتباط با سایر مراکز پژوهشی و دستگاههای اجرایی جهت طرح‌های مشترک

17. کمک در برقراری ارتباط با سایر مراکز پژوهشی و دستگاههای اجرایی جهت طرح‌های مشترک

 

 

 


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...