×
  • یكشنبه ١٣ فروردین ١٤٠٢
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

نماهنگی از تجهیزات و آمادی اورژانش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

تهیه شده در مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر