تماس با ما

بجنورد ، بلوار دولت
ساختمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالی
کد پستی : 74877-94149
پست الکترونیکی : INFO@NKUMS.AC.IR