×
  • پنج شنبه ٧ مرداد ١٤٠٠
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
واکسیناسیون عمومی کرونا با همکاری بسیج

واکسیناسیون عمومی کرونا با همکاری بسیج
چهارشنبه ٦ مرداد ١٤٠٠

واکسیناسیون عمومی کرونا با همکاری بسیج

گزارش تصویری
آغاز تزریق واکسن کوو ایران برکت در خراسان شمالی

آغاز تزریق واکسن کوو ایران برکت در خراسان شمالی
شنبه ٢٦ تیر ١٤٠٠

آغاز تزریق واکسن کوو ایران برکت در خراسان شم...