يكشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٦ -

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی"


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶ نفر

تعداد بازدید های کل : ۳۳۸۹۲۱ مورد

دانشجویان گروه اول پرستاری 981 شیروان (آقایان)


ردیف

شماره دانشجویی

نمره کلاسی از 4

نمره میانترم از 8

نمره پایان ترم از 10

نمره نهایی از 20

 

گروه اول

 

 

 

 

1

9813606

3

7/5

9/5

 

2

9813610

3/75

7/5

9

 

3

9813618

2

7/5

9/5

 

4

9613619

 

1

8

 

5

9813624

3

7/5

9

 

6

9813628

2/5

7/5

9

 

7

9813633

2/75

7/5

9

 

 

گروه دوم

 

 

 

 

8

9813603

2/75

7/5

8

 

9

9813607

2/5

0

7

 

10

9813615

3/25

7/5

7

 

11

9813619

2/75

7

7

 

12

9813625

2/75

7/5

7/5

 

13

9813629

3

7/5

7/5

 

14

9813636

3/75

7/5

7/5

 

 

گروه سوم

 

 

 

 

15

9813605

2

7/5

7

 

16

9813608

3

7/5

8

 

17

9813617

3/75

7/5

6/5

 

18

9813623

3

7/5

7/5

 

19

9813627

3/25

7/5

6/5

 

20

9813630

3/25

7

7/5

 

21

9813637

3

7/5

6

 

*نحوه ارزیابی نمره میان ترم بدین گونه است که نمره آزمون برمبنای هشت نمره محاسبه گردیده و همچنین نمره آزمون آزمایشی(آزمون ابتدایی) بدون تاثیر است که دانشجویان می توانند با مراجعه به سایت آزمون خود نمرات هر دو آزمون را مشاهده نمایند.

 

*نحوه ارزیابی نمره کلاسی شامل:

     یک نمره حضور و غیاب(هر جلسه غیبت 0.25 کسر نمره)

     یک نمره انجام فعالیتهای کلاسی و ارایه مباحث

     یک نمره انجام کار عملی در جلسه پایانی که متناسب با دو نمره محاسبه گردیده است

     یک نمره حضور در جلسه ای با موضوع فناوری اطلاعات که برای تمام دانشجویان لحاظ شده است.جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...