معرفی همکاران


نام و نام خانوادگی :  دلاور ریحانی

سمت :  کارشناس مسئول مهندسی سازمان

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت آموزشی

تلفن تماس : 0583151 - داخلی: 1144

 

نام و نام خانوادگی :  خدیجه مرآتی

سمت :  کارشناس مهندسی سازمان

مدرک تحصیلی :  فوق لیسانس مدیریت آموزشی

تلفن تماس :0583151  داخلی1153

 جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...