معرفی همکار


نام و نام خانوادگی : سارا گرشاد

سمت : کارشناس تحول اداری دانشگاه

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس آمار زیستی

شماره تماس : 0583151 داخلی1194







جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...