معرفی همکاران


نام و نام خانوادگی :  اکرم مسافرتی

سمت :  کارشناس مسئول مهندسی مشاغل

مدرک تحصیلی :  لیسانس مدیریت دولتی

تلفن تماس :0583151  داخلی1153

 

 

 

نام و نام خانوادگی :  اکرم وحدانی

سمت :  کارشناس مهندسی سازمان

مدرک تحصیلی :  لیسانس مدیریت دولتی

تلفن تماس :0583151  داخلی1147جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...