معرفی همکاران


نام و نام خانوادگی :  اکرم مسافرتی

سمت :  کارشناس مسئول مهندسی مشاغل

مدرک تحصیلی :  لیسانس مدیریت دولتی

تلفن تماس :05831511153

 

نام و نام خانوادگی :  زینب اسلامی

سمت :  کارشناس مهندسی مشاغل

مدرک تحصیلی :  فوق لیسانس مدیریت آموزشی

تلفن تماس :05831511180جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...