شرح وظایف


شرح وظایف:

1ـ تدوین برنامه اجرایی اصلاح سیستم ها، روش ها و فرآیندهای دستگاه؛

2ـ احصا ء مستند سازی،آموزش، اصلاح، بهسازی و هوشمند سازی سیستمها، روشها و فرآیندهای اداری با همکاری واحدهای ذیربط

3ـ طراحی و استقرار مدیریتچرخه بهره وری در واحد های ستادی و عملیاتی و تشکیل کمیته های فنی آن و انجام امور مربوطه

4. پیگیری، نظارت و اجرای کلیه امورات مربوط به واگذاری خدمات و وظایفقابل واگذاری دانشگاه به بخش دولتی

5ـ پیگیری جهت تکمیل پایگاه اطلاعات مجوزهای دانشگاه و انجام کلیهامور مربوطه در راستای بهبود فضای کسب و کار

6ـ پیگیری نظارت و اجرای برنامه های تحول اداری (نظام مدیریت عملکرد, نظام مدیریت دانش و پیشنهادات، رصد اشتغال، بانک اطلاعات مدیران ، برنامه راهبردی و عملیاتی و ...) با همکاری و مشارکت واحدهای تابعه.

 جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...