شرح وظایف


شرح وظایف

ـ مطالعه بخشنامه های واصله و ابلاغ آنها به واحدهای تابعه و نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل ها؛

ـ مطالعه طرحهای مهندسی و ارزیابی مشاغل و سازمان و ابلاغ آنها و نظارت بر اجرای صحیح آنها طبق آخرین اصلاحات؛

ـ همکاری و نظارت بر تعیین نیازها و حسن اجرای برنامه های آموزشی برای توسعه مدیران و کارکنان؛

ـ بررسی و نظارت بر کلیه پیشنهادات واصله از واحدها بر اساس طرحهای مهندسی مشاغل و سازمان با رعایت قوانین؛

ـ بررسی و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای مهندسی سازمان و مشاغل، سیستمها و روشها و تحول اداری؛

ـ همکاری در اجرای دورههای آموزشی مصوب در زمینه مدیریت دانش، مهندسی سازمان، مشاغل و تحول اداری؛

ـ مسئول تیم و رابط اصلی ارزیابی  عملکرد شاخصهای عمومی دانشگاه؛

ـ همکاری و نظارت بر حسن اجرای وظایف و فعالیتهای مربوط به اشتغال و کارآفرینی، بهبود  فضای کسب و کار و فرآیندها؛

ـ تهیه گزارشهای لازم و انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات؛جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...