-

www.nkums.ac.ir


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۹۵ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۸۶ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۰۴۱ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۲۳۵۲۹ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٠/٣/١٩ - ۱۴۳۹ مورد

معرفی و تاریخچه آموزش مداوم بجنورد


 

آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

*مقدمه :

 

آموزش مداوم پزشکی یکی از مصادیق حدیث نبوي (( ز گهواره تا گور دانش بجوي))است. اندوخته هاي علمی هر فرد در هر سطحی از آموزش با گذشت زمان دچارکاهش می شود. مضافآ حجم جدیدي از اطلاعات هر روز به دنیاي علم افزوده میگردد. به هر حال امروزه آموزش مداوم بعنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در جهانمطرح است و کشورهاي توسعه یافته طراحی سیستم آموزش مداوم را به منظورحفظ و ارتقاء دانش جامعه پزشکی در دستور کار خود قرار داده و هر روز در جهتروش جامع نمودن آن اقداماتی بعمل می آورند بطوري که C.P.D(ContinuosProfessional Development) CME (Continuos Medical Education)امروزپرداخته اند .

 

آموزش پزشکی سرمایه بزرگی است که به دلیل ارتباط با سلامت جامعه و نقش اساسی آن در توسعه باید مورد توجه خاص قرار گیرد که خوشبختانه در جمهوري اسلامی ایران با تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی زمینه هاي رشد و ارتقاء کیفی آن به نحو مبتنی بر نیازهاي جامعه فراهم آمد و دردنباله این راه قانون آموزش مداوم پزشکی نیز با هدف ارتقاي سطح دانش ومهارتهاي شغلی جامعه پزشکی ،بهینه سازي خدمات بهداشتی درمانی کشور ودستیابی به استانداردهاي کارآمد و مطلوب خدمات پزشکی و حرفه اي منطبق بانیازهاي جامعه تدوین و تصویب شد. در یک کلام آموزش مداوم جامعه پزشکیابزاري نیرومند در حفظ کیفیت عملکرد پزشکی است.

 

 

 

*واحد آموزش مداوم دانشگاه*

واحد آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی فعالیت خود را از اواسط سال 1378 شروع کرد و در بیست وهشتم دي ماه همان سال اولین برنامه خود را باعنوان بیماریهاي ریوي وسل براي پزشکان عمومی برگزارکرد.این واحد از سال 1384  فعالیتش را ادامه داد و سرانجام در اردیبهشت ماه سال 1387 از EDC جدا شد و به صورت مستقل با مسئولیت خانم دکتر روهنده آغاز به کارکرد که تا سال1393 ادامه داشت و بعد از ایشان جناب آقای علیرضا ایزدفر از شهریور 1393 تا تیرماه 1396مسئولیت اداره آموزش مداوم را بر عهده گرفتند و در حال حاضرجناب آقای دکترحسن نامدار مدیریت آموزش مداوم را بر عهده دارند

*اهداف آموزش مداوم *

 اهداف کلی اجراي قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور - مصوب 1375ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي شغلی، بهینه سازي خدمات بهداشتی درمانی کشور و دستیابی به استانداردهاي کارآمد و مطلوب خدمات پزشکی و حرفه هاي وابسته منطبق با نیازهاي جامعه به روشهاي یاد شده زیر میباشد:

1) افزایش سطح آگاهیهاي علمی ، دانش فنی و مهارتهاي حرفه اي مشمولان قانون.

 

2) به هنگام کردن دانش پزشکی مشمولان قانون به منظور آشنایی با تازه هاي علمی و عملی حرفه مربوط و انطباق آنها با نیازهاي جامعه.

 

(3 آشنا کردن جامعه پزشکی با سیاستها ، جهت گیریها و اولویتهاي بهداشتی- درمانی کشور وجلب مشارکت آنها.

 

4) تقویت وتحکیم آموخته هاي درست قبلی

 

(5 آشنایی جامعه پزشکی با استانداردهاي کارآمد و مطلوب خدمات پزشکی و حرفه هاي وابسته .

 

*مهمترین فعالیتهاي آموزش مداوم*

(1 نیازسنجی

 

(2 برنامه ریزي  و تدوین برنامه ها

 

3 ) دعوت از اساتید و هماهنگی با آنها

 

4) هماهنگی جهت ایاب و ذهاب اساتید

 

(5 تدارکات برنامه ها: خدمه، خرید لوازم پذیرایی، بسته بندي و غیره

 

6) هماهنگی جهت مکان برگزاري برنامه

 

(7  ثبت نام شرکت کنندگان در سامانه و در برنامه های آموزش مدوام

 

)  اجرای برنامه و نظارت بر آن

 

 (9 صدور گواهی شرکت در برنامه

 

10) صدور گواهینامه نهایی پنجساله

 

 

 

 

 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...