گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۳۲ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۶۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۰۸۲۵۷ مورد

امور مالی


 مسئول امور مالی 

سرکار خانم اسماء اسفیدانی

شماره تماس : 31525026

شرح وظایف مسئول امور مالی

 

- رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی

- انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات و تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاء آنها

- تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی و گزارش های مالی و بودجه تفضیلی

- رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی

- کنترل و نظارت لازم بر عملکرد حسابداران تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها و ارائه راهنمایی فنی لازم به آنها

- بررسی لازم درمورد صورتحسابهای تنظیم شده و اصلاح موارد مورد نیاز بر حسب مقررات امور مالی

- همکاری در تهیه نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها و توجیبه و راهنمایی کارکنان طبق بخشنامه های ابلاغی

- انجام رسیدگی و نظارت بر کلیه اسناد مالی و پرداختها و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط

- همکاری در تعیین و تنظیم بودجه دانشکده ها بر اساس خط مشی تعیین شده و نیازهای دانشکده

- نظارت بر تنظیم برگ های محاسباتی در دفتر صدور برگه یا رایانه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه معین ، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل

- کنترل صورت مغایرت بانکی و حسابهای مرتبط و رفع اختلاف در میان آنها

- نظارت بر امور مربوط به اموال و دفاتر اموال بر حسب واحد مورد نظر

- نظارت دقیق بر درآمدها و رسیدگی اسناد مربوط به واریز وجوه دریافتی به حساب بانکها

- تهیه و تنظیم بودجه دانشکده بر اساس خط مشی تعیین شده و مقررات مصوب مالی

- کسب خط مشی دستورالعمل اجرایی و برنامه ی کلی از مقام مافوق

- شرکت فعال در دوره های کارآموزی،مهارتی و آموزی در جهت ارتقای معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات

 جستجو
13 (۱۵۱۵ بازدید)
15 (۱۳۴۰ بازدید)
17 (۱۳۳۵ بازدید)
14 (۱۳۱۱ بازدید)
11 (۱۲۶۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...