يكشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٦ -

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی"


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶ نفر

تعداد بازدید های کل : ۲۸۸۷۵۸ مورد

مقررات تغییر رشته دانشجویان سایر مقاطع


مقررات تغییر رشته دانشجویان  سایر مقاطع

ماده 58 (از آيين نامه ها)

دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته مي تواند با داشتن شرايط زير و موافقت دانشگاه ذيربط از رشته اي به رشته ديگر تغيير رشته دهد: 1-58 - ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد. 2-58 - حداقل يك ششم و حداكثر يك دوم واحدهاي دوره را گذرانده باشد. 3-58 - نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد كمتر نباشد. 4-58 – با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي موردنياز در رشته جديد را داشته باشد. تبصره 1- تغيير رشته در مقطع كارشناسي ناپيوسته ممنوع است. تبصره 2-تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است. تبصره 3- تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاصي پيش بيني شده است، موكول به احراز شرايط مربوط است. تبصره 4- دانشجو در طول تحصيل خود تنها يك بار ميتواند تغيير رشته دهد.

ماده 59 (از آيين نامه ها)

تغيير رشته در مقاطع هم سطح صورت مي گيرد، درغير اين صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر امكان پذير است.

ماده 60 (از آيين نامه ها)

در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد ثبت نام و انتخاب واحد نمايد . پس از ثبت نام، دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلي را ندارد.
تبصره 1- اقدام نكردن دانشجو به ثبت نام در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي ميشود و حق تغيير رشته تا پايان دوره سلب مي شود.
تبصره 2- دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جديد تابع مقررات رشته قبلي مي باشد.

 

 


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...