يكشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٦ -

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی"


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶ نفر

تعداد بازدید های کل : ۲۹۰۲۹۰ مورد

مقررات انصراف از تحصیل دانشجویان سایر مقاطع


مقررات انصراف

ماده 38 (از آيين نامه ها)

دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را شخصًا به اداره آموزش دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد . اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار حداكثر تا يكماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد. تبصره : دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدرك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...