اهداف کنگره

216

برگزاري همايش و سمينارهاي علمي تلاشي در راستاي اغناء روحيه جستجوگري و  كاوشگري جامعه علمي دانشگاهي براي كسب معلومات و اطلاع ازيافته هاي جديد در عرصه علم و دانش است. علاوه بر آن، برگزاری همایشها به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم و رو در روی پژوهشگران و محققین و علم آموزان و ایجاد زمینه ای برای فعالیتهای جمعی کمک شایانی می نماید.

يكي از فعاليتهاي مهم دانشگاه برگزاري همايشهاي بين المللي و داخلي مي باشد كه از طريق همكاري مشترك معاونت پژوهشي دانشگاه با گروههاي آموزشي، مراكز تحقيقات و سازمان ها اجرا مي شود. 
همچنین می توان به سایر اهداف زیر اشاره نمود:

  •  آشنایی با میزان و سطح فعالیت های پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
  •   برقراری محیطی مناسب جهت رقابت های سالم و سازنده پژوهشی در بین دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور
  •   آگاهی یافتن اساتید و اعضای هیئت علمی از تواناییهای دانشجویان علوم پزشکی کشور در انجام فعالیت های تحقیقاتی و برگزاری سمینارهای کشوری     
  •  ارتقای سطح آگاهی دانشجویان علوم پزشکی از فعالیت ها و پیشرفت های علم زیبایی در پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی و پرستاری و ...
  • آشنا شدن از جدید ترین پژوهش های دانشجویی در زمینه COVID-19از مجموع 2 رأی