×
  • یكشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

پرسشنامه پسماند

766

نکته (عکس زیر مربوط به سوال آخر این پرسشنامه می باشد )
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر