×
  • یكشنبه ٢ مهر ١٤٠٢
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

پرسشنامه پسماند

3434

نکته (عکس زیر مربوط به سوال آخر این پرسشنامه می باشد )
از مجموع 10 رأی

فاقد نظر