تاریخچه دانشکده

229

دانشکده دندانپزشکی بجنورد از سال 1391 فعالیت خود رابا تعداد 10 عضو هیئت علمی آغاز و از بهمن ماه 1391 اولین گروه دانشجویان دوره دکترای حرفه ای دندانپزشکی به تعداد28 نفر را پذیرش نمود. این دانشکده با وسعت 800 متر مربع در بخش آموزشی و درمان شروع به کار کرد . در سال ۱۳۹۸ این دانشکده با وسعت ۳۶۰۰ متر مربع زیر بنا واقع در کوی پردیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی انتقال یافت در حال حاضر حدود ۲۲۰ دانشجو  دکترای عمومی دندانپزشکی مشغول به تحصیل می باشند و  ۹۵ نفر دانشجو  نیز فارغ التحصیل شده اند همچنین تعداد ۲۸ نفر هیئت علمی از ایاتید  مجرب و توانمند در امر آموزش با دانشکده همکاری می کنند. 
از مجموع 3 رأی