معرفی رئیس دانشکده

316

نام و نام خانوادگی : جناب آقای دکتر احسان جعفری

سمت :  ریاست محترم دانشکده دندانپزشکی

متخصص پروتز

دفتر ریاست دانشکده دندانپزشکی 32296787-058

 آدرس :خراسان شمالی -شهرستان بجنورد -خیابان شهریار -

جنب بیمارستان امام علی (ع)-دانشکده دندانپزشکی
از مجموع 7 رأی