معرفی


نام و نام خانوادگی :  مهندس جواد یوسفی

سمت :  کارشناس مسئول واحد آموزش و توانمند سازی کارکنان

مدرک تحصیلی :  لیسانس بهداشت محیط

تلفن تماس :0583151  داخلی1180جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...