پلاک کوبی

527

بمنظور کمک به نشر فرهنگ والای انجام کار خیر در حوزه سلامت و نیز جلب دعای خیر مراجعین جهت خیرین عزیز، کلیه اموال اهدائی که این بزرگواران که جنبه یک بار مصرف ندارد، پلاک کوبی می گردد.

در پلاک تهیه شده که بسته به نوع اموال اهدائی شکل، اندازه و طرح های مختلفی دارد، اطلاعاتی از جمله مشخصات خیر، مشخصات اموال اهدائی، واحد بهره بردار و شماره اموال ذکر می گردد.

اولین پلاک با طرح جدید، در تاریخ 1399/10/15 برای دستگاه سانتریفیوژ اهدائی بانک های ملی،مسکن و قرض الحسنه مهر ایران به آزمایشگاه بیمارستان امام رضا(علیه السلام) بجنورد، نصب گردید.