مدیریت

377مهندس محمد امین یونسی هروی

کارشناسی ارشد مهندس پزشکی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

دانلود رزومه (CV)

 

پست الکترونیک :

a.younessi@nkums.ac.ir

a.younessi7@gmail.com
از مجموع 4 رأی