×
  • دوشنبه ٢٩ اسفند ١٤٠١
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

واکنش سریع سازمان اورژانس پیش بیمارستانی به محل حادثه

523

در لحظات اولیه وقوع زلزله جاجرم اتفاق افتاد: اعزام تیم های ارزیاب و واکنش سریع سازمان اورژانس پیش بیمارستانی به محل حادثه
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر