آموزش ها

458
 

enlightenedاعضای محترم محترم هیات علمی و دانشجویان محترم جهت آموزش بصورت pdf فایلهای زیر رادانلود نمایید

و جهت دریافت فیلم آموزشی سامانه پزوهان به آقای بخش آبادی مسوول سامانه پژوهان مراجعه نمایید.

شماره تماس 32297182 داخلی 156


enlightenedدریافت کد RCT

جهت ثبت نام و دریافت کد RCT  بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

http://www.irct.ir/fa


جهت آپلود امضا در سامانه پژوهان فایل آموزشی پیوست را ملاحضه نمایید

emza.docx


دانلود راهنمای ثبت نام در سامانه پژوهان


دانلود راهنمای ثبت و ارسال پیشنهاد طرح های تحقیقاتی


دانلود راهنمای نحوه ویرایش طرح های ارجاع شده جهت اصلاح


دانلود راهنمای تکمیل پرسشنامه داوری و ثبت پاسخ نهایی توسط داور


دانلود راهنمای ثبت و ارسال مقالات چاپ شده


دانلود راهنمای نحوه ویرایش اطلاعات شخصی پژوهشگر


دانلود راهنمای نحوه ویرایش مقاله ارجاع شده جهت اصلاح


دانلود راهنمای ثبت و ارسال مقالات ارائه شده


دانلود راهنمای ثبت نظر شورا
از مجموع 1 رأی