×
  • شنبه ١٨ آذر ١٤٠٢
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

شور انتخاباتی با موسیقی خراسان شمالی

465

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نقش اساسی در تولید این نماهنگ داشت . کارگردانی وتدوین : مهدی احمدی
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر