×
  • پنج شنبه ٣ فروردین ١٤٠٢
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

در مورد قرص برنج چه می دانیم؟

8227

این کلیپ کوتاه در روابط عمومی وامور بین الملل ومشارکت گروه سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تولید شده است.
از مجموع 334 رأی

فاقد نظر