×
  • چهارشنبه ٣١ شهریور ١٤٠٠
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

در مورد قرص برنج چه می دانیم؟

206

این کلیپ کوتاه در روابط عمومی وامور بین الملل ومشارکت گروه سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تولید شده است.
از مجموع 5 رأی

فاقد نظر