-

به پورتال بیمارستان بنت الهدی بجنورد خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۶ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۷۲ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۵۴۱ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۳۰۰۷ مورد

معرفی معاون آموزشی


 

دکتر خدیجه نصیری

متخصص زنان و زایمان

 

شرح وظایف:

بخش اول: توسعه آموزش پزشكي

1. برنامه‌ريزي براي ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي بيمارستان در چارچوب سياست ها و برنامه‌هاي دانشگاه، دانشکده پزشكي و بيمارستان

2.ارتقاي توان‌مندي‌هاي اعضاي هيأت علمي بيمارستان در زمينه برنامه‌ريزي آموزشي، ارزشيابي (اعم از فراگيران، برنامه و اعضاي هيأت علمي)، روش‌هاي تدريس و يادگيري، پژوهش در آموزش، و مديريت تغيير در حيطه آموزش باليني.

3.هدايت کميته‌هاي آموزشي، بخش‌ها و گروه‌هاي بيمارستاني در زمينه بازنگري برنامه‌هاي آموزشي، اصلاح روند ارزشيابي آموزشي، به كارگيري روش‌هاي جديد آموزشي و يادگيري و هدايت طرح‌هاي پژوهش در آموزش در حيطه آموزش باليني.

پايش مستمر عوامل مؤثر بر كيفيت آموزشي و ارائه بازخورد لازم به مراجع ذيربط

انجام طرح‌هاي پژوهش در آموزش به صورت مشترك با بخش‌ها/گروه‌هاي آموزشي بيمارستان در حيطه آموزش باليني

هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي مركز توسعه آموزش بيمارستان

6. ارايه پيشنهاد و مشاوره به دانشكده پزشكي در خصوص اتخاذ راهكارهاي مؤثر در كيفيت آموزش پزشكي

7.نظارت بر ثبت صحیح فعالیت فراگیرنده در سامانه طبیب ( لاگ بوک الکترونیک )

بخش دوم: اعضاي هيأت علمي

1.هدايت و نظارت بر برنامه‌ريزي ساليانه فعاليت‌هاي آموزشي بخش‌ها

2.نظارت بر حضور و فعاليت اعضاي هيأت علمي در بخش‌هاي آموزشي، درمانگاه‌ها و اتاق‌هاي عمل

3.نظارت بر ارائه گزارش کار و فعاليت آموزشي و درماني اعضاي هيأت علمي در بخش‌هاي مختلف

4.نظارت و تنظيم زمانبندي نحوه شرکت در کارگاه‌هاي آموزشي

5.نظارت بر حسن اجراي موازين اسلامي توسط اعضاي هيأت علمي

6.نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانس هاي علمي

7.مشاركت در نظارت بر ارزشيابي فعاليت هاي بخش و اعضاي هيأت علمي (بخشي از آن توسط دانشجو و کارورز به صورت محرمانه انجام مي‌گيرد)

8.اظهار نظر در خصوص ضریب عملکرد آموزشی هیات علمی بالینی در محاسبه کارانه

 بخش سوم: ارتباطات

1.تشکيل و اداره کميته‌هاي آموزشي بيمارستان (با حضور رياست بيمارستان، رؤساي بخش‌ها و مديران مرتبط) ـ کميته هاي دانشجوئي ـ كارآموزي ـ كارورزي ـ دستياري.

2.شرکت در جلسات معاونين آموزشي بيمارستان‌ها دانشگاه در جهت هماهنگي در امر آموزش

3.ارتباط و هماهنگي با ساير قسمت‌هاي بيمارستان از قبيل دفتر پرستاري، آزمايشگاه و... 

4.تنظيم فعاليت آموزشي بيمارستان و تهيه گزارش فعاليت‌هاي آموزشي براي مراجع بالاتر

بخش چهارم: تجهيزات آموزشي

1. تنظيم طرح هاي مربوط به تکنولوژي آموزشي

  2.نظارت بر تجهيز و اداره کتابخانه بيمارستان

3.نظارت برتنظيم برنامه هاي استفاده از فضاي آموزشي (سالن کنفرانس، آمفي تأتر و کلاس‌هاي درس)

4.تجهيز واحد سمعي و بصري، برنامه‌ريزي جهت بکارگيري از روش ها و تکنولوژي‌هاي جديد و تهيه وسايل کمک آموزشي جهت سالن کنفرانس و کلاس‌هاي درس.

بخش پنجم: دانشجو، كارورز، دستيار

1.کنترل و نظارت بر معرفي نامه‌ها

2.هماهنگي در نحوه تقسيم آموزش گيرندگان با معاونت آموزش باليني دانشکده پزشکي و مديران گروه هاي آموزشي براساس ظرفيت بخش‌هاي آموزشي بيمارستان‌ها.

3..معرفي آموزش گيرندگان به بخش‌هاي آموزشي بيمارستان‌ها و صدور كليه گواهي‌هاي انجام كار در دوره كارآموزي وكارورزي

4.نظارت بر برنامه‌ريزي کيفي آموزش در بخش‌هاي آموزشي به صورت تئوري و عملي

5.نظارت و هماهنگي بر نحوه ارزشيابي و امتحان پايان دوره آموزش گيرندگان و اعلام نمرات ارزشيابي کارآموزان و کارورزان و دستياران به دانشکده پزشکي.

.6.نظارت بر اجراي برنامه‌ها و مقررات آموزشي در بخش‌ها و درمانگاه‌ها

7.برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي موازين اسلامي و اخلاق پزشکي در بخش‌ها

8.برنامه‌ريزي و نظارت بر ارائه امور رفاهي آموزش گيرندگان در بيمارستان‌ها

9.تجهيز پاويون‌هاي دستياران و دانشجويان و نظارت بر امکانات رفاهي و غذائي

ساير موارد :

ـ انجام امور مربوطه طبق دستور مقام مافوقجستجو
گلباران مزار شهدا (۴۸۷۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...