-

به پورتال بیمارستان بنت الهدی بجنورد خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۷۲ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۰۲ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۳۳۵ مورد

مسئول EDU


خانم دکتر سکینه نظری

دکتری بهداشت باروری

 

تعريف دفتر توسعه آموزش مركز آموزشي درماني

EDU يك واحد آكادميك است كه به عنوان هسته آموزشي مركز فعاليت مي نمايد. دفتر توسعه مركز(EDO) آمادگي دارد به كليه كساني كه نياز آموزشي دارند سرويس دهي كند و در اين راستا براي ارائه خدمات اولويت هاي تعيين شده خود را در نظر مي گيرد. EDU وابسته به مركز آموزشي درماني بوده، كه زير نظر معاون آموزشي مركز، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه عمل نموده و با دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي تعامل نزديك دارد.

فعاليت هاي دفتر توسعه آموزش مركز آموزشي درماني

براي نيل به رسالت فوق دفتر توسعه آموزش مركز در حوزه هاي زير به فعاليت مي پردازد. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه دفتر توسعه آموزش مركز سعي دارد با جلب همكاري اعضاء هيات علمي در كميته هاي مختلف به اهداف خود برسد و مشاركت اعضاء هيات علمي براي خود توانمند سازي و استمرار فعاليت هاي توسعه آموزش به عنوان فعاليت زيربنايي محسوب مي گردد.  فعاليت هاي دفتر توسعه آموزش در چهار بخش تقسيم بندي مي شود:

مشاوره فردي

دفتر توسعه آموزش از طريق مشاوره فردي به همه اعضاء هيات علمي كمك ميكند تا در كلاس درس و عرصه هاي باليني به اهداف آموزشي و تدريس خود دست يابند. گروه هدف EDO تمامي اساتيدي هستند كه در مركز آموزشي درماني به كار مشغول هستند. شرح وظايف كلي اين حيطه عبارتند از ارائه مشاوره براي:

1.       كمك به تدوين اهداف كلي و اختصاصي يادگيري در عرصه هاي مختلف

2.      طراحي فعاليت هاي يادگيري و ياددهي براي رسيدن به اهداف تعيين شده

3.       مشاهده جلسات تدريس و ارائه بازخورد اطمينان بخش و كار در كنار اعضاء هيات علمي براي ارزيابي و ارتقاء مهارتهاي تدريس

4.       طراحي و اجراي رويكردهاي يادگيري فعال در گروه هاي كوچك در عرصه هاي باليني

5.       ارائه و اجراي روشهاي تدريس براي بهبود يادگيري فعال در فضاهاي تدريس گروه هاي بزرگ

6.       هدايت پژوهش در آموزش

7.       انجام فرايند هاي ارزشيابي فراگيران بر اساس حداقل هاي يادگيري از پيش تدوين شده

8.       بكارگيري نتايج ارزشيابي تكويني و پاياني فراگيران

9.       طراحي ابزارهاي ارزشيابي عملكرد باليني

10.    مستند سازي تدريس براي بهبود و تعالي

11.    تهيه طرح درس باليني

12.    استفاده از نتايج ارزشيابي استاد

13.    تدوين برنامه درسي (براي فلوشيپ  و فوق تخصص)

14.    طراحي، اجرا و تهيه گزارش اقدام پژوهي آموزشي

توسعه سازماني:

1.       تهيه كارپوشه (پورت فوليو) هيات علمي براي بهبود و تعالي آموزش

2.       تشكيل گراند راند هاي آموزشي و CPC در سطح بيمارستان

3.       ايجاد ارتباط بين منابع و شبكه هاي آموزشي خارج از بيمارستان

4.       ايجاد تعامل با دفاتر توسعه دانشكده هاي مختلف در مركز آموزشي درماني و توسعه آموزش بين حرفه اي و تيمي و ترويج كار تيمي

ارتقاء عملكرد هيات علمي

براي بهبود عملكرد اعضاء هيات علمي و ارتقاء درك اعضاء هيات علمي فعاليت هاي زير پيش بيني شده است:

1.       طراحي و هماهنگي برگزاري كارگاه و سمينار و پيگيري و ارائه بازخورد

2.       كمك به هيات علمي براي دسترسي به منابع آموزشي از طريق فراهم كردن كتاب، مقاله، منابع اينترنتي

3.       تشكيل ژورنال كلوب آموزشي

4.      آموزش استفاده از وسايل كمك آموزشي و امكانات شبيه سازي مانند استفاده از مركز آموزش مهارتهاي باليني

5.       تسهيل تدوين پروتكل ها و دستورالعمل هاي تشخيصي و درماني بومي سازي شده با اعضاء‌گروه هاي آموزشي به منظور كاهش مورتاليتي و موربيديتي

6.      ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت هاي بين بخشي و مولتي ديسيپلينري به منظور ارائه راهكار هاي اموزشي،‌پژوهشي و درماني مشترك

پژوهش در آموزش

ترغيب اعضاء هيات علمي و كمك به آنها در پژوهش هاي آموزشي و دانش پژوهي از طريق:

1.       مشاوره فردي و كمك به اعضاء هيات علمي علاقه مند به كسب مهارتهاي پژوهش در آموزش

2.     كمك به اعضاء هيات علمي در تهيه مواد آموزشي جهت پژوهش هاي آموزشي مبتني بر كار حرفه اي

3.       تشكيل راندهاي پژوهش در آموزش

4.       >تشكيل سمينارهاي روشهاي پژوهش در آموزش پزشكي

5.       معرفي پژوهش هاي كلاسي به اعضاء هيات علمي براي بهبود آموزش و يادگيري

6.      كمك به تهيه پيشينه پژوهش هاي مرتبط

7.       طراحي پژوهش هاي آموزشي (طراحي، متدلوژوي و راهكارهاي ارزشيابي)

 جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...