×
  • پنج شنبه ٩ آذر ١٤٠٢
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

یادآوری روزهای سخت

371

این کلیپ توسط روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تولید شده است.
از مجموع 4 رأی

فاقد نظر