×
  • پنج شنبه ٦ مهر ١٤٠٢
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

گزارش عملکرد دانشگاه

1020


مطالب مرتبط :


عملکرد دانشگاه 19 مهر
79
عملکرد زائرین امام رضا
73
گزارش بین الملل
107
عملکرد هفته دولت
61

از مجموع 4 رأی

فاقد نظر