×
  • دوشنبه ٢٩ اسفند ١٤٠١
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

انجام موفقیت آمیز یکی از نادر ترین عمل های جراحی تومور قلبی در مادر باردار ، برای اولین بار در دپارتمان قلب بیمارستان امام حسن (ع) شهرستان بجنورد




از مجموع 4 رأی

فاقد نظر