×
  • دوشنبه ٢٩ اسفند ١٤٠١
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

به بهانه 19 مهر1391 سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی ، روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پرشکی خراسان شمالی کلیپی کوتاه از برکات این سفر تاریخی در حوزه سلامت برای استان تولید کرد.
از مجموع 11 رأی

فاقد نظر