واحد روابط بین الملل

198

بین المللی سازی دانشگاه ها، هدفی است که تمامی موسسات آموزش عالی در جهان به دنبال آن هستند و دانشگاه های ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

داشتن ارتباط با مراکز و دانشگاه های بین المللی، دانشگاه را در مسیر پیشرفت علمی قرار خواهد داد و دانشگاه می تواند وارد رقابت با سایر مراکز شود.

واحد امور بین الملل مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه با هدف شناساندن دانشگاه در مجامع ملی و بین المللی و برقراری روابط با دانشگاه های مختلف دنیا، در جهت رشد علمی و فرهنگی دانشگاه ایجاد شده است.

 

شرح وظایف: 

 • راه اندازی و به روزرسانی وبسایت انگلیسی دانشگاه به منظور معرفی دانشگاه به مجامع بین المللی
 • تهیه کتابچه، بروشور و سایر اقلام تبلیغاتی دانشگاه به زبان انگلیسی
 • شروع فرآیند اعتباربخشی بین المللی دانشگاه
 • انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه های بین المللی
 • انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه های داخلی در جهت همکاری در برنامه های بین المللی
 • ملاقات با اساتید و مقامات دانشگاه های بین المللی
 • دعوت از اساتید و مقامات دانشگاه های بین المللی برای بازدید از دانشگاه، عقد تفاهم نامه همکاری، انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک، برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای اساتید و دانشجویان و ...
 • ارتقاء رتبه دانشگاه در سیستم های رتبه بندی ملی، منطقه ای و بین المللی 
 • تلاش در جهت ورود دانشگاه به سیستم های مهم رتبه بندی بین المللی
 • تحقیق در خصوص پرژه های آکادمیک بین المللی و ورود به آنها
 • انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری سمینار و برنامه های بین المللیاز مجموع 2 رأی