فرآیند اعلام ریزواحدها

151

دانش آموخته گرامی، 

چنانچه نیاز به درج ریزواحدهای خود در فرم های دانشگاه یا سایر مراکز بین المللی دارید، خواهشمند است طبق فرآیند زیر اقدام نمائید. 

 

فرآيند اعلام ريزواحدها به ساعت.pdf

 

خانم محمدیان، کارشناس امور بین الملل 

شماره تماس: 05831511175   

ایمیل: intl@nkums.ac.ir