فرم درخواست تخفیف

55

متقاضی گرامی، 

خواهشمند است در صورت تقاضای تخفیف در شهریه پرداختی فرم زیر را دانلود کرده و پس از تکمیل به همراه سایر مدارک خواسته شده به intl@nkums.ac.ir ایمیل نمائید. 

شایان توجه است کلیه درخواست ها در جلسه شورای پذیرش دانشجویان بین الملل بررسی و نتیجه آن به متقاضی اعلام خواهد شد.  

فرم درخواست تخفیف.docx