شرح وظیفه و ارتباط با دفتر رئیس دانشگاه

50

دفتر رئیس دانشگاه محل دریافت مکاتبات و ارسال پاسخ و کارشناسی نامه ها و هماهنگ کننده واحدهای 20گانه حوزه ریاست و تنظیم کننده وقت ریاست دانشگاه و پاسخگویی به ارباب رجوع می باشد .

این دفتر کانون اصلی تمرکز امور مرتبط با سیستم سلامت می باشد . همکاران شاغل در دفتر ریاست سعی میکنند علیرغم حجم زیاد مراجعات حضوری و غیر حضوری با سعه صدر پاسخگوی مراجعین محترم باشد.

ملاقات حضوری با ریاست

 


   

تلفن ها :  31511135-

نمابر : 31511135

 

   
INFO@NKUMS.AC.IR
 

    آدرس:خراسان شمالی ، بجنورد ، بلوار دولت ، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  

   

https://nkums.ac.ir/Category/41806

 
 از مجموع 6 رأی