×
  • سه شنبه ٨ خرداد ١٤٠٣
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

اهداف دانشگاه

997

اهداف کلان دانشگاه

1- ارتقاء شاخص‌های توسعه منابع

2- ارتقاء شاخص‌های آموزشی

3- ارتقاء شاخص‌های دانشجویی و فرهنگی

4- ارتقاء شاخص‌های بهداشتی

5- ارتقاء شاخص‌های درمانی

6- ارتقاء شاخص‌های غذا و دارو

7- ارتقاء شاخص‌های پژوهشی

8- ارتقاء شاخص‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث

9- ارتقاء شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

چشم‌انداز پنج ساله دانشگاه

در این برنامه راهبردی، ما برآنیم تا با توکل به خدای متعال و به حول قوه الهی و الهام از سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، نقشه تحول نظام سلامت کشور و با بهره‌گیری از امکانات، دانش و فناوری‌های نوین، حداکثر توانمندی کارکنان، همکاری بین‌بخشی و حمایت وزارت متبوع، یکی از سه دانشگاه برتر غیر قطب مرکز استان کشور شناخته شویم.

رسالت دانشگاه

این دانشگاه رسالت و مأموریت اصلی و مقدس خود را تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامتی مردم کشور، به خصوص در استان خراسان شمالی می‌داند، که با تکیه بر توان علمی و اجرایی کارکنان و بهره‌گیری از مشارکت مردم و همکاری بین‌بخشی، رعایت اصول مهرورزی و عدالت در جهت ارتقاء خدمات بهداشتی، درمانی و تربیت نیروی انسانی متعهد، ماهر و عالم و انجام پژوهش‌های سلامت فعالیت دارد.
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر