فرآیند صدور اقامت تحصیلی و شروع به تحصیل

189

فرآیند صدور اقامت تحصیلی و شروع به تحصیل:

متقاضیان محترمی که موفق به دریافت ویزای تحصیلی شده اند از زمان صدور ویزا یک ماه فرصت دارند تا برای دریافت اقامت اقدام نمایند.

بدین منظور آن دسته از متقاضیانی که در ایران اقامت خانوادگی دارند نیاز است در این مدت یک مهر خروج از کشور و یک مهر ورود به کشور (بلافاصله پس از خروج) را در پاسپورت خود ثبت نمایند و آن را به رویت کارشناس امور کنسولی دانشگاه برسانند.

متقاضیانی که خارج از کشور اقامت دارند و مدارک خود را از مدارس خارج از کشور دریافت کرده اند ضمن مراجعه به کارشناس امور کنسولی دانشگاه، بایستی مدارک خود را در 2 مرحله تایید نمایند:

  1. تاییدیه سفارت ایران در کشور مبدا (قبل از ورود به ایران)
  2. تاییدیه مدارس بین الملل ایران (پس از ورود به ایران)

توجه 1: متقاضیانی که در مدارس داخل ایران تحصیل نموده اند نیازی به این دو تاییدیه ندارند.

توجه 2: متقاضیانی که خارج از کشور اقامت دارند نیاز به ثبت مهر خروج و ورود پشت سرهم برای دریافت اقامت ندارند و کافیست پس از ورود به کشور به کارشناس امور کنسولی مراجعه نمایند.

 

شماره تماس کارشناس امور کنسولی دانشگاه سرکار خانم انصاری: 0583151 داخلی 1198

آدرس ایمیل امور کنسولی دانشگاه consular@nkums.ac.ir

 

فرآیند صدور اقامت و شروع به تحصیل.pdf