×
  • پنج شنبه ٣ فروردین ١٤٠٢
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

 براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد، دو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، در فهرست ۲ درصد دانشمندان پراستناد دنیا در سال ۲۰۲۲ قرار گرفتند.

 دکتر «فاطمه عروجعلیان» هیئت علمی دانشکده پزشکی بجنورد و رئیس مرکز جامع نوآوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان و همچنین دکتر «امیر امانی» هیئت علمی دانشکده پزشکی بجنورد و مدیر گروه فناوری های نوین دانشگاه در این لیست قرار گرفته اند.

دانشمندان برگزیده بر اساس «شاخص استنادی مرکب» و سنجش داده‌های پایگاه استنادی «اسکوپوس» انتخاب شده اند و بر اساس این سنجش دانشمندان در 5 حوزه اصلی، 22 حوزه فرعی و 176 رشته بر اساس شاخص های استنادی استاندارد طبقه بندی شده اند.

شرط ورود پژوهشگران به فرآیند رتبه ‌بندی، انتشار حداقل پنج مقاله و ملاک ارزیابی تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد تعداد استنادات به تولیدات علمی محققان، تعداد استنادات بدون خود استنادی، شاخص اچ پژوهشگران و استفاده از یک شاخص استنادی ترکیبی است که بر اساس داده ‌های پایگاه استنادی اسکوپوس وابسته به پایگاه انتشاراتی «الزویر» انجام شده است.

هدف این پایگاه داده، ارائه مجموعه‌ای از سنجه‌های استنادی استاندارد شده برای ارزیابی تأثیر استنادی دانشمندان در رشته‌ها و حوزه‌های علمی مختلف در سطح جهان است.
از مجموع 25 رأی

فاقد نظر